OBLIKOVANJE STORITEV – SOUSTVARJANJE

 

Izdelki in storitve

 

 

 

Kaj že obstaja?

Kaj so cilji vaših storitev?

Katere storitve že obstajajo v vaši regiji?

Katere storitve že obstajajo v partnerskih regijah?

 

 

Kaj če je vse možno?

Ustvarite persone.

Prepoznajte nezadovoljene potrebe.

Spodbudite ‘možgansko nevihto’ (spodbujanje ustvarjalnosti in iskanja rešitev, ki jo izvaja skupina ali posameznik s spontanim nizanjem idej, brainstorming).

 

 

Kaj navdušuje?

Ali imamo dovolj znanja, dostop do tehnologije in drugih virov, da ustvarimo storitev?

Ali imajo te storitve družbeno, ekonomsko in okoljsko vrednost?

 

 

Kaj deluje v praksi?

Ali uporabniki in izvajalci storitev menijo, da je storitev koristna, uporabna in učinkovita?

 

 

Odpri orodje