MERJENJE UČINKOV STORITEV

 

Učinki

 

Opredelite učinke na podlagi predhodnega dela:

Kateri cilj zadeva ta storitev?
Katere storitve ste izbrali?
Za katere deležnike?
Kaj so učinki storitev?

 

 

Primer:

Prednostni cilj
Povezana storitev
Deležniki, na katere to učinkuje
Učinek
Cilji 1 Pametno delovno stičišče  

Startupi

 

Mladi

 

Tradicionalna podjetja

 

Boljše sodelovanje

 

Več zaposlovanja

 

Izboljšava inovacijskih in ustvarjalnih postopkov

 

 

 

Kazalniki

 

Morajo biti:

Ustrezni
Robustni (čim manj odvisni od zunanjih dejavnikov)
Merljivi/natančno določljivi
Sledljivi
Kakovostni in zanesljivi
Na voljo ves čas spremljanja

 

Če je treba, morajo biti:

Nadomestljivi (ali vsaj približni)
Statistično značilni

 

 

Opredelite en kazalnik za vsak učinek

 

Razširitev na podlagi predhodnega primera:

Učinek

Kazalnik

Boljše sodelovanje Več uspešnih startupov
Več zaposlovanja Znižanje regionalne stopnje brezposelnosti med mladimi
Izboljšava inovacijskih in ustvarjalnih postopkov Več novih izdelkov na voljo za odpošiljanje

 

 

Odpri orodje