O metodologiji

KAJ JE SEROI+

SEROI+ združuje ocenjevanje družbeno-ekonomskega in okoljskega donosa naložb (SEROI) s konceptom odprtega inoviranja (OI).

S EROI omogoča ocenjevanje in spremljanje obstoječih ali načrtovanih izdelkov in storitev z družbeno-ekonomskimi donosi. Ti so določeni s cilji neke politike ali storitve in se ocenjujejo z merjenjem ustreznih kazalnikov in vrednosti.

OI je postopek, ki javnim ali zasebnim subjektom omogoča, da vključijo vse ustrezne zainteresirane strani pri odkrivanju in določanju ciljev ter namenov, identifikaciji merljivih kazalcev in pričakovanih vplivov ter pri sooblikovanju in soustvarjanju novih izdelkov in storitev.

Metodologija SEROI+ podpira javne in zasebne subjekte pri izbiri, razvoju in oblikovanju novih izdelkov in storitev, ki ustrezajo potrebam njihovih skupnosti.

Orodje SEROI+ je nastalo v okviru projekta Interreg Europe ERUDITE, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Odpri orodje