Stopite v stik z nami

Več informacij

Kako vključiti in angažirati udeležence za sodelovanje pri praktičnem in interaktivnem procesu teritorialnega oblikovanja, kjer se odprte družbene in ekonomske inovacije uporabljajo za prepoznavanje, oblikovanje in vrednotenje storitev in rešitev, ki si jih prednostno želijo lokalne interesne skupine? Kako določiti in izbrati ustrezne instrumente politike? Kako oceniti njihov vpliv z uporabo družbene, ekonomske in okoljske analize donosnosti?

Kontaktne informacije

Tržaška cesta 25, Ljubljana

Pošljite nam e-pošto

Odpri orodje